Yanlong Zhang

Dyrektor Wydziału Instrumentów Szkoły Artystycznej Szkoły Spraw Zagranicznych w Ningbo. Prezes Stowarzyszenia Muzyków Ningbo. Członek Stowarzyszenia Muzyków Zhejiang. Członek Chińskiego Stowarzyszenia Sztuki Społecznej. Dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia Kultury Muzycznej w Singapurze.

W 2010 roku ukończył z wyróżnieniem studia w Nanjing University of the Arts w klasie fortepianu profesora Xu Jun. Następnie kontynuował studia magisterskie, które ukończył w 2013 roku z wyróżnieniem. Podczas 7-letnich studiów otrzymał najwyższe krajowe stypendium honorowe „Chen Zhifo” oraz stypendium pierwszego stopnia Nanjing University of the Arts.

Jest laureatem krajowych i międzynarodowych konkursów pianistycznych: I nagroda w 4th International Piano Competition of Singapore w 2012 roku; „Pearl River Kayserburg” National Piano Competition of China w 2011 roku; The 9th Zhejiang Music and Dance Festival w 2014 roku; I nagroda Piano Competition of Nanjing University of the Arts w 2010 roku; Yamaha Piano Competition of China w 2011 roku; Imola Piano Competition of China area w 2012 roku.

Prowadzi szeroką działalność artystyczną, wielokrotnie był zapraszany do udziału w festiwalach muzycznych w kraju i za granicą. W 2015 roku występował w Hangzhou Grand Theatre jako solista;

W 2015 i 2016 roku został zaproszony do udziału w „Singapore Chinese Piano Art Festival” i „Osaka International Art Festival”;

W 2016 roku, w trakcie rocznego pobytu na stażu na stypendium artystycznym w Rumunii, odbył pięć koncertów w Bukareszcie i trzech innych miastach, co zostało przyjęte i wysoko ocenione przez rumuńskich przywódców narodowych;

W 2018 roku został zaproszony do udziału i występu na uroczystym otwarciu i ceremonii zamknięcia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Fortepianowej „Silk Road Piano sound”, zorganizowanego wspólnie przez Departament Publicystyki Komitetu Miejskiego CPC, władze państwowe, Zhejiang Musicians Association, i zdobył najwyższą nagrodę: Helen Artist Award;

W 2019 roku został zaproszony do udziału w serii działań „Romantyczne pory roku, słuchanie Chopina” zorganizowanych przez Wydział Publicystyki Okręgu Changning Komunistycznej Partii Chin, Biuro Kultury i Turystyki Okręgu Changning w Szanghaju, Biuro Spraw Zagranicznych Rządu Ludowego Okręgu Changning w Szanghaju oraz Federację Stowarzyszenia Literackiego i Artystycznego Okręgu Changning w Szanghaju, a także dał specjalny koncert w Szanghaju.

W październiku 2019 roku wystąpił w Central and Eastern Europe International Art Festival to Ningbo.

W grudniu 2019 r. wystąpił w teatrze w Ningbo na koncercie „doskonałych pianistów” zorganizowanym przez Ningbo Piano Association.

W lutym 2020 roku został zaproszony do udziału w sesji naukowej „Muzyka fortepianowa Dalekiego Wschodu i Antypodów” przez Akademię Muzyczną w Krakowie, podczas której z powodzeniem wygłosił referat.

W okresie od marca do czerwca 2020 roku został zaproszony przez Ningbo Piano Association do wygłoszenia wykładów dla nauczycieli fortepianu.

Zdobył wiele nagród dla wybitnych pedagogów w kraju i za granicą. Jego uczniowie zdobyli nagrody w Kobe International Piano Competition, Singapur International Chinese Piano Competition, Japan Hamamatsu „piara „Piano Competition, „Sigismund Toduta” Piano Competition of Romania, Mendelssohn International Piano Competition, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny „Chopin pod Wawelem”, Piano Competition of Zhejiang area, Steinway Piano Competition, „Pearl River Kayserburg” National Piano Competition, „Talent Award” i innych konkursach pianistycznych w kraju i za granicą.

Został zaproszony do jury międzynarodowych konkursów pianistycznych i krajowych konkursów w Singapurze, Japonii, Wielkiej Brytanii, Szanghaju, Hangzhou, Ningbo, itp.

Prowadził dogłębne badania nad sztuką pianistyczną, uczestniczył w opracowaniu „Przeglądu sztuki pianistycznej w Europie i Stanach Zjednoczonych” oraz opublikował wiele artykułów związanych ze sztuką pianistyczną w czasopismach naukowych.

Przewiń do góry